1-1550821081.jpg

1. Murat (Murat Hüdavendigar 1360-1389)

Melike Güney

Başlığı Paylaş

Murat Hüdavendigar, 1. Murat ve Gazi Murat Hüdavendigar olarak ta tanınan 1. Murat, 29 yıl Osmanlı padişahı olarak saltanat sürdü. Hüdavendigar Osmanlı padişahı demektir. O dönem Bursa Osmanlı Devleti’nin başkenti idi. 35’li yaşlarda tahta geçen 1. Murat 1363 yılında Edirne’yi ele geçirdi. Bunu Gümülcine ve Filibe takip etti.

Filibe ve Edirne’yi ele geçiren 1. Murat yaptığı Balkan fetihleri ile Bizanslıların Balkanlarla olan bağlantısına son verdi. Balkan fetihleri sonucu endişeye kapılan Balkan milletlerinden olan Macar, Bulgar, Sırp, Eflak ve Bosna Hersek birleşerek oluşturdukları Haçlı ordusu ile Edirne’ye yürüdü. Haçlılar Osmanlı Devleti’ne karşı başlattığı ilk Haçlı seferinde başarısız oldu. Edirne’nin başkent olduğu savaş sonrasında Macarların Balkanlardaki üstünlüğü son buldu. 1369 yılında Sırp Sındığı Savaşı’nı kaybeden Sırplar o günden sonra Osmanlı Devletini tanıyı vergi vermeye başladı.

Sırplar ikinci yenilgilerini 1371’de Çimen Savaşı’nda yaşadı. 1388 yılında Sırplar Boşnak, Arnavut ve Macarlarla birleşerek Osmanlı Devleti’ne savaş açtı. 1. Murat ordusu Ploşnik denilen yerde Haçlı ordusuna yenildi. Bundan cesaret alan Balkan devletleri Osmanlılara karşı yeni bir birliğe girdi.

1389 yılında haçlı orduları ile Osmanlı Devleti arasında yapılan 1. Kosova savaşından 1. Murat galip çıktı. Savaş sonrası savaş meydanını gezen 1. Murat bir Sırp askerinin saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Yorumlar ( 0 )