whale-lisste-1553173454.jpg

Başlığı Paylaş

Listede bulunan en büyük hayvan olan balinalar, içinde yunusları, muturları da barındıran memeliler sınıfından bir hayvandır. Biyolojik dilde ismi Cetus’tur, kendine özgü anlamı ise büyük deniz hayvanıdır. Balinalar 50 milyon yıldır evrim geçirerek, suda yaşama tam anlamıyla uyum sağlayabilmiş canlılar arasında yer almaktadır. Gövdeleri ince uzun ve orta kalın bir yapıdadır. Ön uzuv bölgeleri kıvrılarak yüzgeç halini almıştır. Uzuvları küçülmüştür ve belkemiğine bağlı değildir, gövdeleri içinde gizlidir. Kuyrukları yatay bir şekilde düzleşmiştir. Hiç kılları bulunmayan bu canlıların üzerinde büyük bir yağ tabakası bulunur. Bu yağ tabakası da onları soğuktan korumada büyük bir rol üstlenir.  Toplu olarak büyük bir zekâ seviyesine sahiptirler. Balinaların yaklaşık olarak 40’a yakın türü bulunmaktadır. Tatlısu yunusları olan 5 tane türü dışında diğer balinalar denizlerde ve okyanuslarda yaşamaktadırlar.

Balinalar, memeli canlılar olduklarından yeryüzüne çıkıp nefes almak zorundadırlar. Bu nedenle ara sıra suyun üzerine çıkarak ciğerlerinde biriken karbondioksiti dışarı vererek oksijen solumaktadırlar. Geri suyun içine daldıklarında ise soluk boruları kendini kapatır ve su yüzüne çıkana kadar da kapalı kalır. Su yüzeyine çıktıklarında ise kaslar kasılıp gevşeyerek soluk borusu tekrar açılır. Balinalar suyun altında diğer memelilerle karşılaştırıldıkların da çok daha uzun süre kalabilmektedirler. Su altında kalma süreleri balinaların alt türlerinde, yaşadıkları habitata göre değişiklik göstermektedir. Balinaların kaslarındaki miyoglobin derişimine bağlı olarak, ne kadar yüksekse o kadar fazla besin alabilir ve suyun altında bir o kadar fazla kalabilirler. Balinaların vücut kitlesi de ne kadar büyük olursa, bu daha uzun dalış için avantaj demektir. Vücut kitlesinin artışı, kas derişiminin artması ile doğru orantılıdır. Bu yüzden balinalar için vücut kitlesi de en önemli özellikler arasında yer almaktadır.

en büyük hayvanlar
Yorumlar ( 0 )