1-dunya-savasi-1547563042.jpg

Birinci Dünya Savaşı

Melike Güney

Başlığı Paylaş

1914 yılında başlayıp 1918 yılında sona eren Birinci Dünya Savaşı, büyük dünya devletlerinin ham madde ve sömürge arayışından, İngiltere ve Almanya’nın ekonomik olarak birbirini rakip görmesinden, Avusturya ve Rusya çatışmasından ve devletlerin silahlanma yarışından dolayı başlayan bir savaştır.

İtilaf ve İttifak Devletleri olarak iki grup arasında yapılmıştır. İtilaf Devletleri İngiltere, Rusya, Fransa, İtalya, Sırbistan, Japonya, Romanya, Portekiz, ABD, Brezilya ve Yunanistan, İttifak devletleri ise Almanya, Avusturya-Macar imparatorluğu, Bulgaristan ve Osmanlı Devleti’dir.

1. Dünya savaşı başladığında Osmanlı Devleti tarafsızlığını ilan etmişti. Fakat Almanya Osmanlı Devleti’nin coğrafi konumundan faydalanmak için savaşa girmesini istedi. İtilaf devletleri ise Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesini istemiyordu. Hatta savaşa girmemesi için kapitülasyonları kaldırmayı ve maddi yardım yapmayı bile teklif etti.

Osmanlı Devleti Midilli ve Yavuzlu adı verilen Alman savaş gemilerinin Rus limanlarını bombalamaya başlaması ile savaşa girdi. Kafkasya, Kanal, Hicaz, Yemen, Irak, Suriye, Filistin ve Çanakkale cephesinde çarpıştı. Çanakkale Zaferi ile Türkler büyük bir başarı elde etti.

Osmanlı İmparatorluk devri ve Avusturya Macaristan İmparatorluğu sonlandı. Ağır anlaşmalar yapıldı. Bu durum, İkinci Dünya Savaşı'na zemin hazırladı. Versay Anlaşması, St. Germain antlaşması, Riyanon Antlaşması, Nöyyi Antlaşması ve Sevr Antlaşması
bunlardandır.

Yorumlar ( 0 )