yıldırım bayezid-1550821212.jpg

Yıldırım Bayezid (1389-1402)

Melike Güney

Başlığı Paylaş

13 yıl Osmanlı padişahı olarak tahtta kalan Yıldırım Bayezid kuruluş devri padişahlarındandır. 1396 yılında Niğbolu savaşına girmiş ve Bulgaristan’ı Osmanlı topraklarına katmıştır. Anadolu Türk Birliği için bir dönüm noktası olan Niğbolu zaferinden sonra Yıldırım Bayezid’e Rum Diyarının Sultanı unvanı verilmiştir.

Yıldırım Bayezid kendinden önce başlayan Anadolu Türk Birliğinin sağlanma çabalarına son noktayı koymuş ve Germiyan, Aydın,Saruhan, Menteşe ve Hamitoğulları hakimiyeti son bulmuştur. Kırkdilim savaşından sonra Akkoyunlu Devleti’nin toprakları Osmanlı Devleti’ne geçmiştir.

Padişahlık yaptığı dönem boyunca 4 kez İstanbul’u kuşatan Yıldırım Bayezid, her kuşatmada Karadeniz’den Bizans’a yardım geldiğini görmüş ve gelen yardımları engellemek için Anadolu Hisarı’nı (Güzelcehisar) yaptırmıştır. İstanbul kuşatmalarında Karamanoğulları problem çıkardığından 1401 yılında Karamanoğulları saltanatına son verilmiştir. Haçlı saldırıları da İstanbul kuşatmalarının başarısızlığının bir diğer nedenidir. Timur tehlikesinin de belirmesi ile Yıldırım Bayezid Bizanslılarla anlaşma imzalamış ve kuşatmaları kaldırmıştır. Anlaşmada İstanbul’da bir Türk Mahallesi ve camisinin kurulmasına, Türklerin rahat bir şekilde ticaret için İstanbul’a girip çıkmasına, İstanbul’da bir Türk kadının bulunmasına ve Bizans’ın Osmanlı Devleti’ne vergi ödemesine karar verilmiştir.

Timur tehlikesinin belirmesinde Anadolu beyliklerinin Timur’a sığınması ve onu Yıldırım Bayezid’e karşı kışkırtmaları etkili olmuştur. 1402 yılında yapılan Ankara Savaşı sonrası ilk ve son kez bir Osmanlı padişahı düşmana esir düşmüştür. Bunu kendine yediremeyen Yıldırım Bayezid yüzüğündeki zehri içerek intihar etmiştir.

Yorumlar ( 0 )