medeniyetler-1557836815.jpg

Zamanında Hüküm Sürmüş ve Unutulmuş En Önemli Medeniyetler

Nursena Kaman

Yunan, Mısır, Sümer, Roma gibi dünyada hüküm sürmüş ve herkesin zihninde yer etmiş uygarlıklar dışında, dönem dönem hüküm sürmüş birçok ismini dahi duymadığımız medeniyet bulunmakta. Tarihin derinliklerinde saklı olan bu medeniyetler, arkalarında pek çok iz bırakmışlardır. Hatta kaynağının ne olduğunu bilmediğimiz adet ve batıl inançlarımızdan bazıları da bu bilmediğimiz medeniyetlerde yapılan gelenek ve göreneklerden gelmiştir. İşte tarihte Dünya’da hüküm sürmüş fakat günümüzde yok olmuş uygarlıklar…


Anahtar Kelimeler: En Önemli Medeniyetler, En İyi Medeniyetler, En Güzel Medeniyetler, hüküm, medeniyetler, uygarlıklar, en iyi uygarlıklar, en güzel uygarlıklar 


En Önemli Medeniyetler En İyi Medeniyetler En Güzel Medeniyetler hüküm medeniyetler uygarlıklar en iyi uygarlıklar en güzel uygarlıklar

1

6
punt-1557836472.jpg

Punt Medeniyeti

Mısır yazılı kaynaklarına göre Antik Mısır Firavunu Sahure’nin hükümdarlığından III. Ramses zamanı arasında 1300 yıl boyunca Mısırlılar Punt ismini verdikleri medeniyete ticari yolculuklar düzenlemişlerdir. Punt medeniyetinin konumu Mısır’ın güneyinde olduğu düşünülse de günümüz bilim insanları da dahil bu uygarlığın tam yerinin nerede olduğunu çözememiştir. ...


2

4
dilmun-1557836553.jpg

Dilmun Medeniyeti

Bölgede geçmişte ilk izlerine M.Ö 4000 yıllarında rastlanılan bir oldukça gelişmiş ticaret kolonisidir. Basra Körfezi civarında Mezopotamya uygarlıkları arasında ticaret merkezi olarak bilinen Dilmun uygarlığının bakır madenleri ve ticaret limanları bulunmaktaydı. ...


3

3
elam-1557836422.jpg

Elam Medeniyeti

Bugünkü İran topraklarının çoğunda ve ırak topraklarının çeyreğinde hüküm sürmüş bir medeniyettir., iran topraklarındaki bilinen en eski uygarlıktır. Dünyanın unutulmuş ve oldukça eski medeniyetlerinden biri olan elam, Sümer ve Akad uygarlıklarıyla komşu olmasının yanı sıra kendilerine özgü bambaşka bir dil kullanmaktaydılar. ...


4

3
zapotej-1557836348.jpg

Zapotek Medeniyeti

Mayalar ve aztekler bilinirken bu medeniyetlere benzeyen Zapotekler, tamamen unutulmuştur. Kökeni hakkında günümüze fazla bilgi ulaşmaması ile birlikte, M.Ö 1500 yıllarında yaşadıkları düşünülüyor. Orta Amerika kültürünü etkileyen birçok şehir ve devlet kurmuşlardır. ...


5

3
hurriler-1557836298.jpg

Hurri Medeniyeti

Hititleri her yönüyle etkileyen fakat hititler kadar tanınmayan bir uygarlıkta Hurri Medeniyetidir. M.Ö 3000 tarihinden itibaren hüküm süren hurriler, sümer, akad, Hititlerin saklamış olduğu yazılı kaynaklara göre yukarı dicle bölgesinde yaşamış, M.Ö 7. Yüzyıla kadar varlığını sürdürmüş bir medeniyettir. ...


6

3
hattiler-1557836240.jpg

Hatti Medeniyeti

Hititler ile sık sık karıştırılan medeniyet olan hatti beylikleri Anadolu’da M.Ö 2500-2000 yılları arasında yaşamış bir Protohistorya uygarlığıdır. Yazıyı henüz kullanmadıkları için tarihsel süreç içerisinde değiller fakat beyliklerin dili, örf ve âdeti, dini hakkında Hititler sayesinde birçok bilgiye ulaşmamız mümkün. ...


7

2
nortechico-1557836512.jpg

Norte-Chico Medeniyeti

Modern Peru’nun kuzey sahillerinde yaşamış ve hüküm sürmüş olan Norte Chico medeniyeti M.Ö 3000 yıllarında günümüzdeki Peru civarlarında yaşamışlardır. Amerika kıtasındaki en büyük yerleşim yerlerinden birini kuran Norte Chico uygarlığı çok sofistike bir uygarlık kurmuşlardır. Uygarlığın 1200 yıl hüküm sürdükten sonra m.ö 1800 yıllarında gerilemeye başladığı düşünülmektedir. ...


8

1
harappan-1557836599.jpg

Harappan ( Indus Vadisi ) Medeniyeti

İndus vadisinin oluştuğu çok geniş bir alana yayılmış bu medeniyet, Güney Asya’da ki en eski uygarlıktır. M.Ö 3000 yılları arasında medeniyet haline geldiği kabul edilmiştir. Uygarlıkla bağlantılı ilk bulgular, 1921 yılında Pakistan’da bulunan Pencap eyaletinde ve Sind eyaletindeki Mohenjo-Daro antik kentinde kazı çalışmaları sonucunda bulunmuştur. ...


9

0
nok-1557836387.jpg

Nok Medeniyeti

İsimlerini kültürleri hakkında ilk kanıtların bulunduğu Nijerya’daki bölgeden almakla birlikte medeniyetin henüz gerçek ismi bilinmemektedir. Yaklaşık 1200 yıl kadar Afrika’da yaşamış olan Nok medeniyeti M.S 200 yıllarında da yok olmuşlardır. Yaşadığı Afrika bölgesinin kaynaklarını diğer uygarlıklar gibi sonuna kadar tüketen medeniyetin sonuda, bölgenin kaynaklarının tükenmesinin neden olduğu düşünülüyor. ...


10

0
Vinka Medeniyeti-1557836224.jpg

Vinka Medeniyeti

Avrupa’nın en eski medeniyetlerinden olan Vinka Medeniyeti M.Ö 5500 yıllarında hüküm süren bir uygarlıktır. O tarihte yaklaşık 1500 yıl hüküm süren vinkalar günümüzde Sırbistan ve Romanya topraklarında yaşadığı bilinmektedir. Bu medeniyet ile ilgili ilk bulgular 20. Yüzyılda arkeolojik kazılarda ele geçirilmiştir. ...


Bu listede olmasını istediğiniz bir başlık önerebilirsiniz.
Yorumlar ( 0 )